Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Thơ của Bạn và của mình.

3B - Anh Trương Quang Được cùng học ở Tp. XAPbKOB với 1 số bạn QL như  X.Thiên, Văn Vũ, Trần Lương, Minh Dương, Hữu Hùng, Thu Giang..... Anh học cùng Trường Kha- Pê -I và chơi với  tôi từ  ngày ấy. Năm 2015 trong buổi  gặp mặt bạn cũ, anh có đọc và tặng chúng tôi bài thơ anh vừa  viết, CHẬU  và ƠT và bảo tôi: "H. đọc cho vui." (Anh thường gửi thơ của anh mới viết cho tôi.).