Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Tư duy trị quốc của ông Tập cận Bình.

BBB - Chúng ta biết khá nhiều về ông Putin. Nhưng về ông Tập cận Bình thì chưa nhiều. Tôi thấy bài này đã tổng hợp khá đầy đủ, cho ta hiểu kỹ hơn tư duy trị quốc của người đứng đầu nước láng giềng.
Xin tải về để cụ nào quan tâm đến thời cuộc có thể tham khảo và suy ngẫm.

Mười hai tư duy trị quốc mới của Tập Cận Bình


 * NGUYỄN TIẾN THỊNH
Kể từ khi trở thành Tổng Bí thư TƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc đến cuối tháng 5/2013, ông Tập Cận Bình đã có tổng cộng 36 bài phát biểu. Theo nguồn thạo tin ở Bắc Kinh, sau khi nghiên cứu các bài phát biểu này, các chuyên gia, học giả thuộc các cơ quan trung ương Trung Quốc đã tổng hợp các tư tưởng, quan điểm, kết luận và yêu cầu mới thành 12 nội dung.
Những tư duy này, theo cây bút chuyên mục Cổ Lữ (Gu Lu) của tờ Thái Dương, sẽ trở thành nội hàm của “chủ nghĩa Tập Cận Bình” sau này. Dưới đây là nội dung cụ thể của mười hai tư duy trị quốc mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình: 
1. Lần đầu tiên tuyên bố rõ ràng rằng đảng cầm quyền phải dẫn dắt nhân dân Trung Quốc thực hiện “giấc mộng Trung Hoa” – giấc mộng phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, gồm: đất nước giàu mạnh, dân tộc chấn hưng và nhân dân hạnh phúc. Ông Tập Cận Bình đồng thời cũng giải thích một cách hệ thống nội hàm thực chất, con đường thực hiện, lực lượng cần phải dựa vào và ý nghĩa lịch sử của “giấc mộng Trung Hoa”, để “giấc mộng Trung Hoa” trở thành khúc nhạc hối thúc, tư tưởng dẫn dắt và ngọn cờ tinh thần của những tiến bộ phát triển của Trung Quốc ngày nay. 
2. Thực hiện “giấc mộng Trung Hoa” phải kiên trì con đường Trung Quốc, tức là con đường xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc. Phải tiếp tục kiên định tự tin về con đường, tự tin về lý luận và tự tin về chế độ (đã chọn), tiến cùng thời đại phát triển chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, không ngừng làm phong phú đặc sắc thực tiễn, đặc sắc lý luận, đặc sắc dân tộc và đặc sắc thời đại của chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc. 
3. Lạc hậu sẽ chịu đau đớn, phát triển mới có thể tự cường. Phát triển là con đường cơ bản để xây dựng nền tảng vật chất, văn hóa của “giấc mộng Trung Hoa”, là vấn đề cốt lõi giải quyết tất cả các khó khăn gặp phải trên con đường tiến lên phía trước. Phải kiên trì lấy việc phát triển khoa học làm chủ đề, lấy việc đẩy nhanh công tác chuyển đổi phương thức phát triển làm biện pháp chủ đạo, thúc đẩy điều chỉnh mang tính chiến lược về cơ cấu kinh tế, quyết không hi sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế. 
4. Cải cách mở cửa là một lần thức tỉnh vĩ đại trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kiên trì đưa công cuộc cải cách mở cửa đi vào chiều sâu, là sức sống của sự tiến bộ phát triển của Trung Quốc, là con đường tất yếu của việc kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, cũng là biện pháp then chốt quyết định vận mệnh của Trung Quốc, việc thực hiện “hai mục tiêu trăm năm” (tới năm 2020, nghĩa là Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập được 100 năm, đưa GDP bình quân đầu người lên mức gấp đôi so với năm 2010 và tới giữa thế kỷ 21, nghĩa là khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập được 100 năm, hoàn thành việc xây dựng Trung Quốc trở thành xã hội khá giả toàn diện, văn minh, dân chủ, hài hòa) và công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Cải cách mở cửa chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. 
5. Kiên trì nguyên tắc một phút một giây cũng không được quên ý thức tôn chỉ. Quần chúng liên quan tới sự tồn vong của đảng, phải kiên trì ý thức tôn chỉ toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, duy trì mối liên hệ máu thịt với quần chúng nhân dân mới có thể không chuốc lấy thất bại, phải kịp thời, sẵn sàng tìm hiểu suy nghĩ, nguyện vọng, lo lắng và nhu cầu bức thiết của quần chúng, thực hiện công tác quần chúng một cách sát thực, sâu sắc, tỉ mỉ và thấu đáo. Khá giả hay không khá giả, vấn đề then chốt là phải nhìn vào vùng nông thôn. 
6. Lần đầu tiên đề cập tới mục tiêu mới của việc xây dựng “Trung Quốc pháp trị”, lần đầu tiên đưa ra phương châm “lập pháp khoa học, chấp pháp nghiêm minh, tư pháp công chính”, lấy đây làm bước đi quan trọng thực hiện “giấc mộng pháp trị” và “giấc mộng Trung Hoa”, đề cao phương châm chiến lược cơ bản “trị quốc theo hiến pháp” và “trị quốc theo pháp luật”, nhấn mạnh tới việc hình thành môi trường pháp trị để mọi người “không muốn vi phạm pháp luật, không thể vi phạm pháp luật và không dám vi phạm pháp luật”, nỗ lực để quần chúng nhân dân đều cảm thấy công bằng chính nghĩa trong từng sự kiện liên quan đến pháp luật.
 7. Hiện nay, việc kiên trì thực hiện phương châm “đảng phải quản lý đảng, nghiêm trị đảng” trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Lý tưởng cách mạng của người đảng viên cộng sản là trên hết, kỉ luật sắt là truyền thống (của đảng), quyết không cho phép xảy ra chuyện “trên có quyết sách, dưới có đối sách”. Cán bộ lãnh đạo các cấp phải lấy mình làm gương, gương mẫu đi đầu, thực hiện 8 quy định về cải tiến tác phong của Trung ương, loại bỏ “bốn tệ nạn” là chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc và lối sống xa hoa mà quần chúng ghét cay ghét đắng, để dân chúng không ngừng nhìn thấy hiệu quả và những thay đổi thực tế. 
8. Đưa công tác chống tham nhũng và xây dựng sự thanh liêm vào chiều sâu. Trong 36 bài phát biểu của Tập Cận Bình, có 13 bài nói tới vấn đề chống tham nhũng và xây dựng sự thanh liêm, chỉ rõ phải kiên trì nguyên tắc “đánh cả hổ (quan chức cấp cao ở trung ương) lẫn chuồn chuồn (quan chức địa phương)”, nhấn mạnh phải để quyền lực vận hành nơi ánh sáng, nhốt quyền lực vào “lồng chế độ”, hình thành cơ chế trừng phạt để không dám tham nhũng, cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng, cơ chế bảo đảm để không dễ tham nhũng, bảo đảm cán bộ lãnh đạo làm tới chức vị cao, nhưng không lạm quyền, giữ chức vụ cao, nhưng không tư lợi. 
9. Thực hiện “giấc mộng Trung Hoa” tức là giấc mộng cường quốc, phải đồng thời thực hiện giấc mộng cường quân (quân đội mạnh). Trung Quốc phải xây dựng quân đội nhân dân nghe theo sự chỉ huy của đảng, có thể đánh thắng trận và có tác phong tốt đẹp. Quân đội mạnh phải có sức mạnh “phản kích hạt nhân” bảo vệ an ninh quốc gia, lấy đây làm biện pháp phản kích cuối cùng trong trường hợp bất đắc dĩ. Quân đội Trung Quốc mạnh nhưng mạnh không phải để xưng bá, vĩnh viễn không xưng bá và không tranh bá. 
10. Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai bờ (eo biển Đài Loan) phát triển hòa bình, thúc đẩy hai bờ hòa bình thống nhất, xúc tiến hợp tác kinh tế giữa hai bờ theo tinh thần đồng bào cùng một nhà, tăng cường đối thoại cấp cao trong lĩnh vực kinh tế, nâng cao mức độ chế độ hóa trong hợp tác kinh tế; đồng bào hai bờ đoàn kết hợp tác, chung tay làm “giấc mộng Trung Hoa” trở nên viên mãn. 
11. Trung Quốc kiên trì đi theo con đường phát triển hòa bình, nhưng “quyết không hi sinh lợi ích cốt lõi của đất nước, bất cứ nước nào cũng đừng hi vọng chúng ta (Trung Quốc) đem lợi ích cốt lõi ra trao đổi, đừng hi vọng chúng ta ăn quả đắng từ việc làm tổn hại chủ quyền đất nước, an ninh quốc gia và lợi ích phát triển của chúng ta”. Trung Quốc là nước đang phát triển, kiên trì phát triển mở cửa, phát triển hợp tác và phát triển cùng thắng. 
12. Một loạt bài phát biểu của ông Tập Cận Bình đã thể hiện quan điểm duy vật lịch sử và phép biện chứng của Chủ nghĩa Mác. Ví dụ: lần đá qua sông và tăng cường thiết kế thượng tầng là thống nhất biện chứng; hay như con đường phát triển của một quốc gia có thích hợp hay không, chỉ có người dân quốc gia đó mới có quyền phát ngôn lớn nhất… Tập Cận Bình kiên trì nguyên tắc mọi việc phải xuất phát từ thực tế, tất cả đều phải được thực tế kiểm nghiệm./.
/Theo tờ “Tín báo” của Hồng Công số ra ngày 15/7 - Thuỳ Anh (gt)

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Môt bài "Đồng dao" gây sốc

BBB . Làng Ta hầu hết đã lên Ông, lên Bà (nội ngoại) và còn có người đã lên Cụ (Xin nhớ "Cụ thật" hẳn hoi chứ không phải là "Cụ tự phong" mà dân Cu Lờ vẫn gọi nhau cho nó "sướng" trên Blog đâu nhé!).
Hơn nữa tôi còn biết Làng Ta còn có nhiều người công tác trong ngành Giáo dục, là những Nhà giáo lão thành, rất đáng kính cả về đạo đức, tài năng, kiến thức và kinh nghiệm.
Rất nhiều người có học hàm, học vị cao (P.GS, GS.TS, TSKH).
Với tư cách là ông bà, là nhà giáo, là những người am hiểu và quan tâm đến nền giáo dục nước nhà, đặc biệt là với các cháu MẦM NON.
Xin mời các Cụ đọc bài Đồng giao này và... "Cho ý kiến" .


Bài tải từ nguồn: laodong.com.vn/giao-duc/soc voi sach cho tre em 146192.bld
Một hôm, đứa cháu ngoại của tôi được mẹ dẫn đi chơi về. Tôi hỏi cháu: Cháu đi đâu về vậy? Cháu trả lời: Dạ, con đi thăm bà về ạ. Tôi lại hỏi: Cháu thăm bà nào vậy? Cháu liền trả lời một tràng dài: “Bà gì?/ Bà ngoại/ Ngoại gì?/ Ngoại xâm/ Xâm gì?/ Xâm lăng/ Lăng gì?/ Lăng Bác/ Bác gì?/ Bác Hồ/ Hồ gì?/ Hồ ao/ Ao gì?/ Ao cá/ Cá gì?/ Cá quả/ Quả gì?/ Quả đấm”. Tôi ngỡ ngàng, hỏi: Cháu đọc cái gì vậy? Ai dạy cho cháu? Cháu trả lời: Con đọc trong sách mà...

Rồi cháu lấy trong cặp cuốn sách đưa cho tôi xem. Bài đồng dao cháu vừa đọc nằm ở trang 8 của sách “Đồng dao dành cho trẻ mầm non” do Nhà xuất bản Mỹ thuật ấn hành năm 2012 (số đăng ký KHXB: QĐ.87-2011/CXB/36-04/MT ngày 12.10.2011).

Tôi đọc đi đọc lại bài đồng dao và nhận thấy: Đây là một bài đồng dao mới, nội dung quả là có vấn đề không ổn trong việc giáo dục trẻ em; đặc biệt là trẻ em mầm non, tâm hồn còn rất trong trắng. Các khái niệm, tri thức mà các cháu tiếp nhận được hằng ngày rất dễ ăn sâu trong tâm hồn, trí nhớ. Vì vậy, khi làm sách cho trẻ em phải chọn những bài đồng dao vui, dễ nhớ, nhưng nội dung phải nghiêm túc, có tính giáo dục cao.


Ở đây, người làm sách đã chọn bài đồng dao mà các khái niệm “bà ngoại” đi liền với các khái niệm “ngoại xâm”, “xâm lăng” (có tính bông phèng, bỡn cợt)... rồi “quả gì”, “quả đấm” (có tính bạo lực) và nhất là “bác gì”, “Bác Hồ”, “hồ gì”, “hồ ao”... theo tôi là không nghiêm túc về nội dung.


Cái sự vui ở đây thiếu sự trong sáng, vui đến mức bông phèng, quá trớn, không có tính giáo dục về đạo đức, phần nào đó đã xúc phạm đến Bác Hồ - vị lãnh tụ thiêng liêng được cả dân tộc ta và bạn bè thế giới kính trọng.

Trong kho tàng đồng dao (kể cả đồng dao cũ và mới) của Việt Nam chúng ta có biết bao bài hay về hình thức và nội dung, có tính giáo dục cao, vì sao những người làm sách không chọn? Thật tiếc lắm thay!
Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Chuyên cười cực ngắn (Lượm lặt)

BBB.  Mời Làng cuối tuần cười một tý nhé!.

Nặng không
Hai y tá khiêng bệnh nhân vào phòng cấp cứu, bác sĩ hỏi:

- Có nặng không?

- Thưa, gấp quá, chúng tôi chưa kịp cân!

Tôn trọng "Sự thật"
Trong công viên, một đôi trai gái đang tâm sự.

Cô gái: 
- Em tính đi giải phẫu nâng ngực? Ý anh sao?
Chàng trai: 
- Em phải tôn trọng sự thật chứ, dù cho sự thật thế nào đi chăng nữa..
Một lát sau... Cô gái: 
- Anh thôi đi, sao cứ bóp méo sự thật mãi thế?

Lừa tình


Hai con chuột cái gặp nhau
Một con nói :
- Tớ đang yêu say đắm một chàng…
- Thế cậu có mang hình của anh ấy theo không, cho mình xem đi.
Con chuột nọ bèn lấy ảnh bạn trai ra khoe.
- Trời, không thể thế được…. Đó là một con dơi mà…
- Ặc…. tên lừa đảo, thế mà hắn dám nói…..hắn làm phi công.
Ngang

Vợ: Em chán lắm rồi, con thì khóc đòi sữa, anh thì say xỉn tối ngày!
Chồng: Vậy em muốn con thì say xỉn tối ngày, còn anh thì khóc đòi sữa chắc?

Vợ: Tại sao anh có thể ngồi xem đá bóng khi con nó khóc ngằn ngặt thế này?
Chồng: Ôi dào, từ sớm tới giờ anh cũng la khản cả cổ có sao đâu.


Giống nhau

Một thiếu phụ bế con đứng trước cửa nhà, bị anh hàng xóm trêu:
* Trông cháu giống tôi quá nhỉ.
Thiếu phụ trả đũa:
* Chuyện! Con cùng một bố lẽ nào không giống nhau!

Lời khuyên

Vợ ỏn ẻn với chồng:
* Anh yêu, bác sĩ khuyên em nên đi du lịch, vậy ta đi đâu bây giờ?
* à, đến bác sĩ khác!


Ranh ma

Vợ nói với chồng đang ườn người trên giường:
* "Anh thân yêu, rửa chén giùm em nhé!"
* "Trời ơi! Hôm nay ở hãng anh quá vất vả nên bây giờ mỏi nhừ cả người." 
* "Em thử anh thôi chứ em đã rửa xong từ lâu rồi".
* "Thật hở? Anh cũng chỉ đùa em thôi chứ thực ra anh rất muốn được giúp em!"


Từ đồng nghĩa

Tiết văn, cô giáo đang ôn tập cho cả lớp về từ đồng nghĩa.
Cô: Các em cho cô biết từ “bàn ủi” còn gọi là gì nào ?
Học sinh: Thưa cô “bàn là” ạ !
Cô: Tốt lắm, chữ “là” cũng có nghĩa là “ủi”, chẳng hạn : “Tôi là quần áo” nghĩa là “Tôi ủi quần áo”. Bây giờ em nào cho cô ví dụ khác.
Một học sinh nhanh nhẩu giơ tay và trả lời:
- Thưa cô “Mẹ em là bác sĩ” nghĩa là “Mẹ em ủi bác sĩ”.
Cô: ? ! ?

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

3B "hoạ" bài thơ MỘT HÔM của Calathau


BBB- Bạn Quang Trung vừa có bài thơ “buồn”, đầy tâm trạng man mác và rất đẹp, đăng trên Blog Calathau”. Cũng như các bạn N.Lệ, Chào Quế Lâm, Song Thu, T.Mai, D.khắc, L.Thuỷ, Đ.Đồng, H.Phương, …; tôi đã đọc và comment.
Nay xin phép QT tải về bài “MỘT HÔM” và tôi có viết một bài tạm gọi là “hoạ” bài thơ trên để cùng chia sẻ.
Cảm ơn QT và gửi lời thăm “đồng chí X”.
TỰ NHIÊN THẤY ...BUỒN ( Một bài thơ)

“TỰ NHIÊN” THẤY… BUỒN.
                               (thơ 3B


Sáng nay ra đứng nhìn cây
Gió làm sung rụng ngập đầy bờ ao.
Đêm về ngồi ngắm trăng sao
Tất cả rồi cũng tan vào hư không.
Tự nhiên lại nhớ dòng sông
Con đò, Cô lái … mênh mông giữa trời.
Vẩn vơ ngẫm nghĩ “sự đời”…
Trắng đen lẫn lộn, tình người nhạt phai?!.

(Hà nội, 13/11/2013).

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Cuộc gặp lần đầu và "Phong cách Putin".BBB- Thế là một lần nữa vị nguyên thủ quốc gia LB Nga V.Putin lại sang thăm chính thức VN. Đối với chúng ta, ông Putin không hề “xa lạ”, chúng ta đã có những năm tháng dài học tập và làm việc trên đất nước Xô viết của ông, (nhiều người   thành phố Leningrat - St.Petreburg quê hương của ông) với nhiều kỷ niệm sâu sắc về đất nước, tâm hồn Nga, về tình hữu nghị Nga Việt…
Hơn thế nữa, chúng ta cảm thấy rất gần gũi và chứa chan tình cảm, tất cả những gì mà Tổng thống Nga và chúng ta đã thể hiện trong buổi gặp mặt gặp mặt ở Cung VHHN Hà nội gần 13 năm trước. Tất cả hoà chung trong không khí thân tình bạn hữu, (Gặp mặt Tổng thống mà chúng tôi  cảm thấy Ông Putin và chúng tôi không có gì cách biệt. Ông hoà đồng một cách tự nhiên với mọi người, cùng chúng tôi  trực tiếp chuyện trò bằng tiếng Nga (không cần phiên dịch), hát bài hát Nga bằng tiếng Nga… Tôi thấy cả Ông Putin và chúng tôi hôm đó đã có những giây phút thật xúc động…
 Ông Putin lại sắp sang thăm nước ta. Không biết lần này ông có cuộc “gặp mặt” như lần trước hay không?. Điều đó cũng không phải “quá quan trọng”, so với những vấn đề “quốc gia/quốc tế đại sự” nóng bỏng. Nhưng nếu có thì cũng hay và thú vị như là một dịp hiếm có để những “người Bạn” cũ (theo nghĩa rộng) gặp lại nhau.
Dù sao thì mãi mãi trong tôi những tình cảm sâu sắc và kỷ niêm tốt đẹp với đất nước Xô Viết trước kia, với nước Nga, tấm lòng người Nga vẫn còn mãi.
Nhân dịp này xin trích đăng bài sau để cùng nhớ lại...
       
NHỚ LẠI LẦN ĐẦU TỔNG THỐNG PUTIN TỚI  VIỆT NAM
                     (Trích bài trên An ninh TG cuối tháng 10/2013)

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, ngày 12/11 tới, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin sẽ thăm chính thức Việt Nam.
Nhân dịp này, chúng ta có thể nhớ lại lần đầu tiên ông sang thăm nước ta với cương vị nguyên thủ quốc gia từ đêm 28/02 đến tối 02/03/2001. (Kể cả trong thời Liên Xô cũng chưa bao giờ người có chức vụ cao nhất sang thăm chính thức VN).
Đối với VN, ông Putin gắn bó bởi những tình cảm tốt đẹp đã có từ thời niên thiếu, khi mà đối với một cậu bé quàng khăn đỏ trên quê hương Xô Viết, Việt Nam là một biểu tượng của lòng dũng cảm, của tinh thần yêu nước và của tình đoàn kết quốc tế.
Những ngày tiếp xúc ở thủ đô HN cho người đứng đầu nước Nga nhìn nhận thêm nhiều điều. Đặc biệt ông đã được tận mắt chứng kiến những tình cảm tốt đẹp, chân thành mà chưa bao giờ và chưa ở nước nào mình được cảm nhận.
Trong buổi lễ gặp mặt các cựu sinh viên, nghiên cứu sinh… đã từng tốt nghiệp các học đường Xô Viết và Nga tại Cung Văn hoá - Hữu nghị chiều ngày 02/03/2001 khi ông hoà cùng tất cả mọi người cất lên giai điệu bài hát “Chiều Matxcova”, trên mi mắt Tổng thống Putin dường như sắp sửa trào ra giọt lệ cảm kích. “ Tôi thật sự kinh ngạc trước thịnh tình của người dân thường  VN đón chào chúng tôi, không thể nào đạo diễn trước một tình cảm như thế. Vậy thì tại sao lại để mất một trữ lượng tình hữu nghị từng được bao nhiêu thế hệ gây dựng nên như vậy?. Đó là một yếu tố rất quan trọng cơ mà”.
Do thời gian eo hẹp nhưng TT Nga cũng đã kịp gõ lên một hồi chuông lảnh lót ở Văn miếu và nhập vào mình nhừng hình ảnh và hương vị  đặc biệt cảm động của thủ đô Việt Nam. Đó là “Thành phố mà ta chưa xa đã nhớ”, nói như bài thơ của một người bạn Nga, Piotr Yurevich Txvetov nguyên PV Thường trú báo Pravđa tại Đông Nam Á và hiện nay là Giám đốc cơ quan đại diện Trung tâm HTQT về KH&VH Nga tại VN:
Thành phố này, tôi chưa xa đã nhớ
Nét rêu xanh trong kỷ niệm bạn bè.
Hồ Gươm thẫm ánh mắt nhìn thiếu phụ,
Tiếng sấu rơi hút gió đêm hè…

Tôi xa lạ nhưng đã thành thân thuộc
với con đường ve inh ỏi đồng ca
Em ngơ ngác và em không quen biết
mà nụ cười như môi nở ngàn hoa…

Thành phố này có bao nhiêu cổ tích
Tôi ước thành Tháp bút một lần thôi
Giá tôi viết được lên xanh biếc
Những câu thơ hoà hợp với mây trời…

Ba sáu lối hay nhiều hơn nữa
Cũng đưa về bầu bạn với thương yêu.
Thành phố này tôi chưa xa đã nhớ
Giọt nắng trong như giọt rượu say chiều

Tôi đã lớn cùng bạch dương xứ Tuyết
Đến nơi đây thanh thản với tre ngà
Tối Hồ Tây trong vòng tay ngủ thiếp
Sóng sâm cầm nhè nhẹ vỗ mơ Nga…

BBB - Xin mời đọc thêm về  “Phong cách của Tổng thống V. Putin” người vừa được Forbes bình chọn là nhân vật quyền lực nhất thế giới năm 2013

PHONG CÁCH PUTIN
(Trích  từ bài của Tg Thuận Vương)

Khi ông Putin xuất hiện trên thượng tầng chính trị Nga, trên các phương tiện truyền thông quốc tế đã xất hiện câu hỏi: Mr. Putin, ông là ai?.  Tới thời điểm hiện tại, mặc dù không ai dám nói là đã hình dung hết được chiều sâu và chiều rộng trong hình ảnh mang tên Putin, nhưng tựu trung có thể đúc kết được những nét chính trong phong cách trị quốc của đương kim tổng thống Nga. Chỉ trong khoảng thời gian không dài ở đầu thế kỷ 21, ông Putin đã trở thành một chính trị gia hàng đầu Thế giới, với phong cách tự tin nhưng không ngạo nghễ, giản dị nhưng vẫn thanh lịch, biết tìm ra mối lợi cho quốc gia mình từ những tình huống quốc tế tưởng chừng như bế tắc.
Dưới đây xin nêu một vài điểm về phong cách cùa Tổng Thống Putin:
- Phong cách Putin trong công việc chuyên môn và những mối quan hệ với thuộc hạ, với cộng sự và với các công dân Nga theo yêu cầu nhìn nhận Tổng thống không  như một “vị cứu thế” mà như một người được xã hội “thuê” làm nhà điều hành cao cấp. Ông Putin đặt lợi ích quốc gia cao hơn tất cả. Đối với ông tự do cá nhân chỉ có thể được thực sự tôn trọng trong một đất nước đủ tiềm lực đủ được tôn trọng trên trường quốc tế.
- Ông Putin không thích hứa nhiều nhưng luôn giữ lời hứa. Ông biết làm mọi việc tới cùng kể cả việc khó chịu nhất. Ông biết nghe những lý lẽ khác mình và thấu hiểu quan điểm của đối tác để tìm ra phương án tối ưu giải quyết những vấn đề có thể gây nên mâu thuẫn. Ông không khiến người ta sợ hãi, nhưng luôn buộc người ta phải kính trọng mình.
- Ông luôn tỏ ra thận trọng và không thích những quyết định vội vàng, ngẫu hứng. Vì thế chơi xỏ ông là việc hầu như không thể. Nhưng những khi cần, ông cũng có thể đưa ra những quyết định tức thì lắm khi gây bất ngờ, trái ngược với sự trông đợi của đa số. Người ta kể lại rằng, mùa Thu năm 1999, khi ông Putin còn là Thủ tướng, tới dự lễ kỷ niệm Nhà hát châm biếm nổi tiếng do Nghệ sỹ nhân dân công huân Arkadi Raikin rất lừng danh lập ra 60 năm trước; bất ngờ ngoài hành lang gặp ngay diễn viên nam ăn khách Shirvindt  đang “chân nam đá chân chiêu”. Anh ta ngà ngà say nên “coi trời bằng vung”, chìa tay ngay cho V.Putin và tự giới thiệu một cách suồng sã: - “Mình là Shura!”.
                                    - “Còn mình là Vôva!”. Ông Putin trả lời ngay không khách khí.  
- “Có lẽ ta đi làm một ly mừng ngày làm quen nhỉ?”. Shivindt hỏi.
- “Ừ, sao lại không nhỉ?”. Ông Putin điềm nhiên trả lời và cùng Shivindt rẽ vào quầy Bar trước sự ngạc nhiên đến nín thở của đông đảo người chứng kiến hành động có vẻ như phạm thượng của chàng nghệ sỹ này với vị lãnh đạo quốc gia.
Cách ứng xử linh hoạt và không trịch thượng này đối với văn nghệ sỹ càng giúp ông thêm được cảm tình của xã hội. Trước họ, ông là một chính khách vừa dân chủ, khiêm nhường nhưng cũng đầy tự trong.
Cũng bằng câu trả lời: “Ừ, sao lại không nhỉ?” mà ông Putin đã khiến các PV phương Tây phải “ngẩn người ra” khi họ định dồn ông vào thế bí, với câu hỏi: “Liệu ông có muốn nước Nga gia nhập NATO không?”.
Tất cả những nét trên góp phần tạo ra một phong cách Putin, rất có ích cho nước Nga trên chặng đường mới đầy khó khăn và thử thách để tìm lại vị trí xứng đáng của mình trên thế giới,

-

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Cảm nghĩ mùa Thu (Thơ Trung Hải)BBB- Mùa thu này có nhiều bài thơ, bài văn, comment hay, viết  cảm nhận, cảm xúc, cảm nghĩ… về đề tài Mùa Thu, như của các Bạn Song Thu, Thạch Quân, Minh Gương, Hạt Cát, Công Kỳ, Ngọc Trâm, Thanh Mai, Fiohant, Bạch Dương, Diệu Huyền, Duy Khắc, Tuấn Anh …. mà tôi được đọc trên Blog.  Để gọi là “hưởng ứng phong trào” tôi xin góp một bài.
  
CẢM NGHĨ MÙA THU

Phải chăng Thu đã qua rồi!
Mà sao Đời vẫn đâm chồi tươi xanh
Tiếng cười ai vẫn trong lành
Tiếng chim vẫn hót trên cành… gọi Xuân
Mặc cho Đông lạnh mấy lần
Tình Người vẫn ấm. Mùa Xuân lại về.

Cho dù trời rét tái tê

Đất trời mù mịt, bốn bề ngổn ngang.
Vẫn tin nắng sẽ chói chang
Hè về phượng đỏ, sen vàng ngát thơm.

“Việt Nam mãi mãi trường tồn”

Vẳng nghe lời Bác, vọng hồn Núi Sông.
Thu Xưa Cách mạng thành công!
Thu Nay, còn đó “Ước mong của Người”.

(Hà nội, cuối mùa Thu 2013).   Trung Hải